X

Działasz w sprzedaży. Chcesz poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Poniżej znajdziesz opis kompetencji jakie powinien posiadać sprzedawca. Za pomocą naszego badania sprawdzisz w co inwestować swój czas.

Nawiązywanie kontaktu

Skłonność do sprawnego nawiązywanie kontaktu i umiejętność budowania dobrych relacji z różnymi typami klientów, okazywanie innym szacunku i zainteresowania, wykazywanie się pewnością siebie i otwartością na kontakty społeczne.

Wywieranie wpływu

Umiejętność skutecznego wywierania wpływu i przekonywania do prezentowanych rozwiązań, negocjowanie z pozytywnym i konstruktywnym nastawieniem, poczucie własnej sprawczości, skłonność do kontrolowania sytuacji.

Rozwiązywanie problemów

Umiejętność dostrzegania szans biznesowych i dostosowywania rozwiązań do potrzeb, wysoka elastyczność i skuteczne radzenie sobie w trudnych sytuacjach, wykazywanie się otwartością na zmiany, przedsiębiorczością i własną inicjatywą, branie odpowiedzialności za wypracowanie rozwiązań.

Długofalowa współpraca

Umiejętność długotrwałej współpracy, opartej na obustronnym zaufaniu, rzetelności i solidności, usilne dążenie do dotrzymywania obietnic, konsekwencja i wytrwałość w działaniach.

Poznaj obiektywną ocenę swoich kompetencji.

Zaplanuj z nami skuteczną ścieżkę rozwoju. Diagnozuj kompetencje, umiejętności i postawy.
Chcesz inwestować w swój rozwój. Działaj sprawniej i efektywniej.
Zbadaj się a będziesz wiedział jakie decyzje podjąć...

Poznaj swoje mocne strony

Test diagnostyczny pozwala określić aktualny stan wiedzy i umiejętności. W komfortowy sposób sprawdzimy jakie masz poziomy kompetencji, wykonywanie których zadań przychodzi Ci łatwo a które wymagają większego wysiłku.

Twój profil kompetencji

Na podstawie wyników badania stworzymy twój profil kompetencji i porównamy go do proponowanego przez ekspertów. Przekonasz się nad czym musisz się skupić na swojej ścieżce rozwoju.Sprawdź poziom dopasowania

Zobacz jak twój profil wygląda na tle idealnych profili. Porównaj szczegółowo poziomy kompetencji, przekonaj się w którym kierunku pokierować swój rozwój.

Zadania zawodowe

Szczegółowy raport poziomów zadań zawodowych pozwoli Ci skoncentrować się tylko na najważniejszych zagadnieniach w badanych obszarach.

Twoja ścieżka rozwoju

 

Pierwszy etap – badanie luk kompetencyjnych, pozwoli określić aktualny stan wiedzy i umiejętności. Wskaże te kompetencje, które wymagają usprawnienia.

 

Na podstawie wyników badania tworzymy raport, który w czytelny sposób opisuje luki kompetencyjne, sprawność w zdefiniowanych zadaniach zawodowych, dopasowanie do idealnego profilu.

 

Na podstawie raportu wiesz w co inwestować swój czas aby optymalnie zaprojektować swoją ścieżkę rozwoju. Jak chcesz nasi konsultanci Ci w tym pomogą.

 

Wykonuj diagnozę po zakończeniu szkoleń aby monitorować postępy.


Nasi eksperci

Dlaczego możesz nam zaufać.

Beata Kacprzyk

Doradca personalny z wieloletnią praktyką w biznesie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w firmach doradztwa personalnego, koncernie farmaceutycznym i w firmach sprzedaży detalicznej. Jako dyrektor personalny i członek zarządu przeprowadziła proces restrukturyzacji i wprowadzenia na rynki międzynarodowe jednej z nich. Prowadzi projekty budowania modeli kompetencji, audytów personalnych, projektowania i wdrażania systemów ocen okresowych i badania opinii pracowników. Certyfikowany coach ICC (International Coaching Community), Master NLP, certyfikowany konsultant Insights, MBTI oraz MPA i MCA, posiada uprawnienia do badania predyspozycji zawodowych metodą Thomas International. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Studiowała zarządzanie biznesem w Thames Valey University.

Pracowała dla firm takich jak: Cemex, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Colgate-Palmolive, Agros Nova, BOŚ, LeasePlan Polska, Komex, Empik, Dexia Polska, ABB, Cemex Polska, DnB NORD Polska, Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Learning Systems Poland, Wincanton Polska, Vector, Emmerson, Emax, Neumann Institute, Rhone – Poulenc Polska, Rhodia, Grupa Eastbridge: Galeria Centrum, Smyk, Ultimate Fashion, Young Fashion.

Ewa Gierych

Absolwentka Psychologii Społecznej Stosowanej na Wydziale Psychologii i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniła pracę doktorską w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN z zakresu psychologii poznawczej i neuropsychologii. Autorka artykułów i wykładów na temat percepcji humoru i stresu, publikowanych w anglojęzycznych czasopismach i wygłaszanych podczas międzynarodowych konferencji. Obecnie prowadzi projekty związane z rozwojem pracowników, pomiarem poziomu ich kompetencji i potencjału, badaniem opinii i okresowymi ocenami pracowniczymi. Specjalizuje się w projektowaniu gier biznesowych i ćwiczeń na sesje AC/DC.

Paweł Dobrowolski

Psycholog (UW, specjalizacja społeczna) od 1999 roku związany z doradztwem personalnym. Ma za sobą również kilkuletnie doświadczenie w pracy korporacyjnej w dziale personalnym dużego telekomu. Brał udział w projektach rekrutacyjnych dotyczących średnich, wyższych i najwyższych stanowisk menedżerskich oraz w ponad dwustu sesjach typu AC/DC, gdzie był odpowiedzialny za całość procesu – począwszy od planowania projektu aż do udzielania informacji zwrotnych klientowi. Ma za sobą projekty oceny obejmujące ponad 100-osobowe zespoły ludzkie. Zajmował się badaniami klienta wewnętrznego i koordynował  wiele projektów Oceny 360. Posiada certyfikat audytora ISO 9001:2001 – normy dotyczącej wymagań systemów zarządzania jakością.

Katarzyna Krzemińska

Konsultant, badacz, psycholog (UŁ, Psychologia Doradztwa Zawodowego i Organizacji). Prowadzi projekty związane z badaniami opinii i satysfakcji pracowników, tworzeniem narzędzi badawczych, pomiarem kompetencji zawodowych oraz formalizacją procesów HR-owych w organizacjach. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując jako psycholog w Zakładzie Metodologii Badań Psychologicznych i Statystyki w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, a także jako niezależny konsultant w firmach związanych z badaniami rynku i doradztwem personalnym.

 

Obsługa klienta

500-494-577

+48 42 209 17 17

obsluga.klienta@kompetencje.info

 

Telefon

+48 42 209 17 17

 

Adresy poczty elektronicznej

Obsługa klienta: obsluga.klienta@kompetencje.info

Marketing i sprzedaż: adam.leszczynski@kompetencje.info

Pomoc techniczna: support@kompetencje.info

Adres

eDialog Sp. z o. o.

ul. Łagiewnicka 121

91-863 Łódź

 

NIP: 725-200-19-65

REGON: 100711117

KRS: 0000333352

Kapitał Założycielski: 195 000 zł

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego